ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า  มะบ้าน่าอยู่ ผู้คนใจดี น้ำชีใสเย็น

 
 • โครงการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
 • โครงการฌแลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา อำเภอทุ่งเขาหลวง
 • งานประเพณีเกี่ยวข้าว
 • งานประเพณีเกี่ยวข้าว
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า ...
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งต่างสายงานประเภทต ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการ อำเภอนิ่มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service)ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการ อำเภอนิ่มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Servi ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00 น. นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอทุ่งเขาหลวง
โครงการพบปะเยี่ยมเยียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
วันปิยะ
วันปิยะ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า  นำโดย นายแสนคม  อุ่นเจริญ             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า ออกพบปะประชาชนตำบลมะบ้า พร้อมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า นำโดย นายแสนคม อุ่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ...................................
  infographics
  ลงนามถวายความอาลัย
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  e-mail
  เข้าสู่ระบบ
  คลังข่าวมหาดไทย
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  จัดซื้อจัดจ้าง
  สสส
  ไทยรัฐ
  การท่องเที่ยว
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  กระทรวงมหาดไทย
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กพ
  กรมอุตุ
  กรมการค้าภายใน
  สายด่วน111
  เดลินิวส์